یخ چیست و چگونه تشکیل می شود؟

یخ چیست؟

از جمله مواد مورد استفاده بسیار کارا که شاید فکر اینکه این ماده چقدر دارای فواید و خواص مختلف می باشد را نمی کنید این ماده یخ است که دارای خواص بسیاری جالبی هم برای انسان و هم در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که دارای ارزش است. این مقاله برای آشنایی بیشتر شما با یخ و نحوه بوجود آمدن این ماده مفید است که توسط شرکت سه یخ تهیه شده است. با ما همراه باشید.

 

یخ،آب یخ زده و یا به عبارت دیگر آب درحالت جامد است. یخ یک ماده ی شفاف بدون رنگ با خواص خاص است. زمانی که انجماد انجام می گیرد یخ گسترش می یابد و میتواند روی آب شناور بماند و نقطه ی ذوب آن با افزایش فشار کاهش می یابد. آب تنها ماده ای است که در شرایط عادی در هر 3 فاز به عنوان گاز ،مایع و جامد وجود دارد.

 تعریف یخ

یخ چیست

آب ودر نتیجه مولکول های یخ از یک اکسیژن و دو اتم هیدروژن تشکیل می شود.آب یک مولکول قطبی با بار منفی جزئی در کنار اکسیژن و یک بار مثبت جزئ در سمت هیدروژن است که امکان تعامل با دیگر مولکول قطبی و یا یون ها رادارد. بنابراین یک اتصال شیمیایی شل به نام اشکال پیوند بین مولکول های آب که در آن هر مولکول آب می تواند به دیگر مولکول های آب متصل شود ،یک شبکه ی پیچیده را تشکیل می دهد. این پیوند هیدروژنی دلیل اصلی خواص ویژه ی آب و یخ است.

 

یخ چیست

 آب در حالت جامد به شکل یک شش ضلعی بسیار منظم (شش وجهی)با ساختار شبکه ی کریستالی است ،چرا که این پایدارترین آرایش از مولکول های آب است. اگرچه مولکول های منفرد می تواند ارتعاش یابند ،ولی نمی توانند به اندازه ی کافی سریع حرکت کنند که ساختار بلوری را ترک کنند چون قطب های الکتریکی مخالف آنها را در کنارهم نگه می دارند. این شبکه کریستال می تواند به عنوان لایه های حلقه شش ضلعی از اتم اکسیژن انباشته از یکدیگر قابل مشاهده باشد. بسته به فشار و دما و یا مقدار سریع فرم گرفتن آن ،یخ دارای یازده نوع کریستال شناخته شده است. یخ نمی تواند در حالت آب یعنی مایع در نقطه ی انجماد فرم بگیرد مگراینکه دانه های کریستال که پراکنده ی انرژی از مولکول های آب برخورد وجود دارد آنها را در ساختار شبکه قفل شده نگه دارد. اگر هیچ دانه ای وجود نداشته باشد هسته ی کریستال تنها در صورتی که آب در زیر نقطه ی انجماد فوقباشد خود به خود آغاز می شود.

یخ در بسیاری از نقاط و در شکل های مختلف در طبیعت موجود است مانند :کوه های یخ ،ورقه های یخی ،یخچال های طبیعی ،برف ،باران ها ی منجمد،تگرگ ،بلورهای یخ ،یخ پاره ها ،برف دانه ها ،مه یخ و … . یخ نقش مهمی را در فرسایش بازی می کند (آب در ترک های سنگ پر می شود آب تبدیل به یخ می شود و گسترش می یابد و سنگ را می شکند.)و در حمل و نقل انرژی اتمسفر نیز همینطور (زمانی که بخار آب به مایع یا یخ تبدیل می شود ،گرمای نهان منتشر شده است. راه شکل های فرم گرفت یخ ها در قالب آب( نه از پایین به بالا بلکه از بالا به پایین )از بسیاری از ارگانیسم های داخل آب در برابر نوسانات درجه ی سرد و سریع محافظت می کند.

 

امروزه دستگاه های یخ ساز گوناگونی با اندازه های مختلف برای تولید یخ توسط کارخانجات مختلف تولید می شود .این یخ ساز ها بر اساس میزان یخ مورد نیاز در زندگی روزمره تولید می شوند.برای مثال یخ ساز های حبه ای برای تولید یخ مورد نیاز در رستوران ها ،ادارات،کارخانجات و حتی در خانه مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین یخ ساز های بزرگ (کارخانه یخ) در کشتارگاه ها ،لنج ها،و برای فروش و… به کار گرفته می شوند.

 

برچسب مقاله : , , , ,