یخ های غیر بهداشتی نخرید

به افراد توصیه می شود از خرید یخ‌های قالبی که در کنار خیابان و جاده ها به فروش میرسد خودداری کنند زیرا منبع آب تولید این یخ‌ها مشخص نیست و ممکن است این یخ‌ها از آب‌های ناسالم تهیه شده و آلوده به انگل‌هایی باشد که سبب بیماری در مصرف کننده شود.
افراد سودجو به هر شیوه ای برای کسب درآمد تلاش می کنند و بدون توجه به مسائل بهداشتی و در نظر گرفتن سلامت افراد اقدام به تولید یخ های آلوده و غیر بهداشتی از آبهای آلوده می کنند .

برچسب مقاله : , , ,