یخ درمانی، درمان سریع آسیب های ورزشی

یخ درمانی

یکی از مسائلی که امروز در ورزش اهمیت بسیار دارد و باید جدی گرفته شود صدمات ناشی از ورزش است که ممکن است تا سالیان سال بر اعضای بدن باقی بماند و درمان نشود. یکی از آسیب های ورزشی را که می توان با یخ درمان کرد و بسیار موثر واقع می شود آسیب های ناشی از ضربدیدگی و برخورد بین دو قسمت از بدن می باشد که با قرار دادن کیسه یخ یا کمپرس یخ بسرعت خود می شود که این کار یک درمان سریع با یخ است و بسیار موثر واقع می شود. در این مقاله با سه یخ همراه باشید.

 

یخ درمانی


همه ی ما به نحوی با ورزش و ورزشکار سرکار داریم، چه به عنوان بازیکن یا مربی و یا حتی یک تماشاگر. اولین فکری که پس از دیدن یک مصدومیت به ذهن ما می رسد، گذاشتن یخ بر روی موضع آسیب دیده است..

امروزه از سرما درمانی به طور گسترده برای جراحات حاد ورزشی و نیز توانبخشی ورزشکاران آسیب دیده استفاده می شود، اثرات سودمند این شیوه درمانی عبارتند از : کاهش جریان خون سطوم آسیب دیده( جهت کاهش تورم)، تسکین درد(عامل بی حی کننده و کاهش درد) و کاهش اسپاسم عضله و کاهش متابولیسم بافت.

انواع مختلف مدل های سرمازا شامل گاز های سرد کننده، شناوری در آب رسد و اتیل کلراید است و موثر ترین روش سرمادرمانی در صدمات حاد همان یخ درمانی است که می توان به مدت 30 دقیقه آن را به کار برد و سپس به مدت 90 دقیقه بسته یخ را برداشت تا دمای بافت به دمای عادی بدن برگردد. در صدمات اندام ها جایی که تورم متوسط تا شدید اطراف مفصل وجود دارد، شناوری در آب سرد می تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد ضمن اینکه یکی از موثر ترین روش های سرمادرمانی برای کاهش درد و تورم در صدمات مزمن استفاده از ماساژ ملایم بافت با قلب یخ است.


بسته به روش، دمای شروع و زمان کاربرد سرما ؛ دمای پوست، زیر پوست، بین مولکولی و مفصل تغییر می کند و نتایج مطالعات نشان می دهد که حتی بعد از برداشتن عوامل سرمازا، افت دمای بین مولکولی همچنان ادامه می یابد. همچنین نتایج تحقیقات روی سرما و جریان خون نشان می دهد که با کاربرد سرمای سطحی جریان خون افزایش می یابد و زمانی که سرما را برای یک ناحیه بزرگ از پوست به کار می بریم جریان خون کاهش می یابد.

همچنین عملکرد حرکتی نیز از سرما تاثیر می پذیرد در دمای بحرانی اطراف 18 درجه سانتیگراد عملکرد عضله کاهش می یابد. همچنین با کاربرد سرمای زیر 15 درجه سانتیگراد التهاب افزایش می یابد.

در نتیبجه در زمان استفاده از عامل سرمازا باید احتیاط کرد چرا که کاربرد طولانی مدت از سرما در دماهای پایین می تواند اثرات زیان آوری داشته باشد. نتایج مطالعات نشان می دهد که سرد کردن موضع آسیب دیده با یخ همراه با فشار باعث فلج گذاری اعصاب سطحی نوار مجاور

می شود. به عنوان مثال سرد کردن پای آسیب دیده فوتبالیست ها با یخ همراه با فشار ناشی از حوله پلاستیکی به مدت 90 دقیقه باعث فلج عصب پرونئال مشترک و در نتیجه آن باعث افتادگی پا می شود و بهبودی کامل عملکرد این عصب در ورزشکاران بعد از 5 هفته صورت می گیرد.

برچسب مقاله : , , , ,